Sami możemy zrobić tak mało
razem możemy zrobić tyle